คำเตือนที่ควรรู้

คำเตือน / ข้อความที่ต้องใส่ในโฆษณา

การโฆษณาอาหารบางชนิดกำหนดว่า ต้องแสดงข้อความคำเตือนด้วย เช่น

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
    เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
  2. อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค
    บริโภคแต่น้อย และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  3. อาหารที่มีส่วนผสมของ Aspartame
    คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข