คำโฆษณายอดฮิต

หลักฐานต้องเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

ใหม่

ได้รับอนุญาตมาไม่เกิน 1 ปี หรือมีหนังสือชี้แจงวันที่เริ่มวางจำหน่ายไม่เกิน 1 ปี

จำหน่ายทั่วโลก

มีจำหน่ายไม่น้อยกว่า 15 ประเทศ และ 3 ทวีป

อันดับ 1 ทั่วโลก

อันดับ 1 จะต้องแสดงว่า เป็นอันดับ 1 ของทุกประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข