ปัญหาการโฆษณาอาหารที่พบบ่อย

  • โฆษณาโดยไม่ขออนุญาต
  • โฆษณาไม่ตรงตามที่อนุญาต
  • โฆษณาอาหารที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต
  • แสดงข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณา แทนข้อความที่ได้รับอนุญาต เพราะเข้าใจว่ามีความหมายเหมือนกัน
  • ขออนุญาตบางข้อความ แล้วนำไปสอดไส้ในแผ่นพับให้เข้าใจได้ว่าได้รับอนุญาตแล้ว
  • โฆษณาลักษณะโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่น เป็นยารักษาโรค แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค ล้างพิษ เพิ่มสรรถภาพทางเพศ เพิ่มขนาดอก ปรับฮอร์โมน ทำให้รอบเดือนปกติ ทำให้ความจำดี เป็นต้น
  • โฆษณาลักษณะเป็นยารักษาโรค แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค : รักษาเบาหวาน ลดโคเลสเตอรอล รักษามะเร้ง เสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้ ฟอกเลือด บรรเทาอาการปวด
  • ใช้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือสังคมทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยกล่าวอ้างสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง
  • แสดงตัวอย่างผู้ป่วยให้สัมภาษณ์ ก่อน-หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ หรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข