@GPLUS

About @GPLUS

This author has not yet filled in any details.
So far @GPLUS has created 31 blog entries.

ปัญหาที่พบบ่อย ในการขอ ฆอ (ใบอนุญาตโฆษณา)

ปัญหาการโฆษณาอาหารที่พบบ่อย โฆษณาโดยไม่ขออนุญาต โฆษณาไม่ตรงตามที่อนุญาต โฆษณาอาหารที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต แสดงข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณา แทนข้อความที่ได้รับอนุญาต เพราะเข้าใจว่ามีความหมายเหมือนกัน [...]

By |2023-01-18T12:34:27+07:0017 มกราคม 2023|ข่าวสาร ฆอ.|0 Comments

อัพเดท คำโฆษณายอดฮิต สำหรับขอ ฆอ

คำโฆษณายอดฮิต หลักฐานต้องเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ใหม่ ได้รับอนุญาตมาไม่เกิน 1 ปี หรือมีหนังสือชี้แจงวันที่เริ่มวางจำหน่ายไม่เกิน [...]

By |2023-01-17T10:58:09+07:0024 ตุลาคม 2022|ข่าวสาร ฆอ.|0 Comments

คำห้ามใช้ที่ควรรู้ เกี่ยวกับโฆษณาอาหาร

คำห้ามใช้ที่ควรรู้ 1. คำที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร เช่น ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ [...]

By |2023-01-17T11:02:41+07:0024 ตุลาคม 2022|ข่าวสาร ฆอ.|0 Comments

คำเตือนที่ควรรู้ เกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร

คำเตือนที่ควรรู้ คำเตือน / ข้อความที่ต้องใส่ในโฆษณา การโฆษณาอาหารบางชนิดกำหนดว่า ต้องแสดงข้อความคำเตือนด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เด็กและสตรีมีครรภ์ [...]

By |2023-01-17T10:59:27+07:0024 ตุลาคม 2022|ข่าวสาร ฆอ.|0 Comments

กฎหมายและบทลงโทษ เกี่ยวกับโฆษณาอาหาร

กฎหมายและบทลงโทษที่ควรทราบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎหมายและบทลงโทษที่ควรทราบ มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ [...]

By |2023-01-17T10:59:56+07:0024 ตุลาคม 2022|ข่าวสาร ฆอ.|0 Comments

ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)

ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาอาหาร จัดเตรียมเอกสารและเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ/ให้ความเห็น พิจารณาชิ้นงานโฆษณา อนุญาต ขอขอบคุณข้อมูลจาก : [...]

By |2023-01-17T11:07:08+07:0024 ตุลาคม 2022|ฆอ. คืออะไร?|0 Comments

เอกสารที่ต้องใช้ ในการขอ ฆอ. มีอะไรบ้าง ?

คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอโฆษณาอาหาร เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร 1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตโฆษณา ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2. เอกสารแนบท้ายคำขออนุญาตโฆษณา ต้องไม่มีรอยแก้ไข ขูดลบ [...]

By |2023-01-17T11:10:02+07:0024 ตุลาคม 2022|ฆอ. คืออะไร?|0 Comments

ฆ อ คืออะไร ? (ฆอ.XXX/XXXX)

"อาหาร" หมายความว่า ของกิน หรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่ วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ [...]

By |2023-01-17T11:03:32+07:0024 ตุลาคม 2022|ฆอ. คืออะไร?|0 Comments

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อาศัยอำนาจตามข้อ ๖.๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. [...]

By |2023-01-16T13:41:09+07:0021 ตุลาคม 2022|ประกาศ อย.|0 Comments
Go to Top