คำถามเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

คุยกับเราทันที

โทรศัพท์

อีเมล์

พร้อมให้บริการทุกวัน

09:00 – 18:00
สอบถามรายละเอียดและราคา ได้ง่ายๆ

เพียงคุณให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สื่อที่ต้องการโฆษณา
กรุณาเลือกตามที่จำเป็นต้องใช้จริง (ราคาคูณตามจำนวนสื่อที่เลือก)
รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข *

บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
www.gplus.co.th

โฆษณาอาหาร (ฆอ.)
www.ฆอ.com

โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฆสมพ.)
www.ฆสมพ.com

โฆษณาขายยา (ฆท.)
www.ฆท.com

โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)
www.ฆพ.com